Luchthavenvervoer  thumbnail

Luchthavenvervoer

Published May 04, 24
7 min read

Dan heb ik het niet alleen over de verduurzaming maar ook over de opkomst van smartphones en apps die het ov snel een klantvriendelijker gezicht kunnen geven. luchthavenvervoer oosterhout. luchthavenvervoer oosterhout. luchthavenvervoer oosterhout. luchthavenvervoer oosterhout. Daarnaast groeit de vraag naar mobiliteit sterk door de verstedelijking, een uitdaging die we nu ook het hoofd moeten bieden, net als het bereikbaar en toegankelijk houden van plattelandsregio's

Om dat te bereiken zou ik een aantal punten aan de orde willen stellen: drukte in het ov, toiletten, Mobility as a Service, open data voor betere service en zero-emissie taxi's. Het wordt op sommige tijden steeds meer proppen in de trein, tram en bus. Daarom wil D66 slim omgaan met het ov dat we hebben en het uitbreiden op knelpunten.

De heer (PvdA): Ook D66 wil investeren in het ov en vindt dat van groot belang. luchthavenvervoer oosterhout. De heer Sienot is een veelgebruiker van het ov. Maar we hebben ook het belangrijke rapport, dat ik hem niet in zijn opsomming hoor noemen, over de btw-verhoging en de gevolgen ervan voor met name mensen met een kleine portemonnee, bijvoorbeeld degenen met een uitkering en ouderen die thuiszitten

Dit allereerst voor het goede begrip van dat rapport. Ik denk dat het voor alle mensen hier in de zaal ook belangrijk is om te weten waar het nu precies over gaat. Dat wil dus zeggen dat er nog steeds groei is. En dat betreft die btw-verhoging. We kunnen er elke keer weer op terugkomen en u kunt daar zelfs al uw interrupties aan verbranden tijdens een bijeenkomst die daar niet over gaat, maar waar gaat het nou om? Gaat het om het inkomen van de mensen? Dan zeg ik op mijn beurt: het inkomen van de mensen stijgt.Dat hebben we gisteren uitgebreid kunnen zien in alle koopkrachtplaatjes. 96% van de mensen gaat er op vooruit (luchthavenvervoer oosterhout). Gaat het u dan om mobiliteit? Dit kabinet investeert voor het eerst sinds 2010 weer in mobiliteit, namelijk 2 miljard. Ik snap wel dat het nooit genoeg is, maar het is wel weer een investering

Taxifly.nl - Luchthavenvervoer - Schipholtaxi - Laagste ...

Gaat het dan om het klimaat, dan zeg ik op mijn beurt: dat snap ik ook niet, want er wordt heel hard gewerkt aan een klimaatakkoord. De : Dat was de vraag niet - luchthavenvervoer oosterhout. De heer (D66): Dus mijn vraag is: waarom brengen we dit elke keer op als de koopkracht van mensen stijgt, als de bereikbaarheid op allerlei plaatsen gaat toenemen door die investeringen van dit kabinet en als we allerlei dingen doen voor het klimaatHoe gaat D66 dit nou oplossen: aan de ene kant vol voor het klimaat gaan en aan de andere kant het ov duurder maken? In mijn hoofd komt dat niet samen. De heer (D66): Ik heb daar net een heel uitgebreid betoog over gehouden. Op drie punten pakken we de zaken aan, volgens mij zaken waar we ons allemaal druk over maken.

Dan kunt u zeggen dat dit een maatregel is waar u niet zo enthousiast over bent. Dat kan ik begrijpen want dat is ieder zijn goed recht, maar wij zien in totaliteit een koopkrachtstijging die mensen niet uit het ov kan jagen (luchthavenvervoer oosterhout). Ik vind het op zich heel terecht dat u die specifieke resultaten van dat rapport inbrengt

Als dat laatste het geval is, moet je altijd kijken wat je kunt doen, want we zijn ook een overheid die zegt: waar we een zetje kunnen geven, moeten we dat zeker doen. We willen iedereen makkelijk van A naar B kunnen laten gaan, ook mensen die buiten de boot vallen, maar voorlopig gaat 96% van de Nederlanders er met deze plannen van dit kabinet op vooruit.

Luchthavenvervoer Westerlo

Ik ga u toch vragen om iets korter en bondiger te zijn (luchthavenvervoer oosterhout). Ik geef nu graag het woord aan mevrouw Kröger. Mevrouw (GroenLinks): Ik hoor toch niet het sociale gezicht van D66 maar we gaan het nog een kansje geven. We hebben het over vervoersarmoede. 5% tot 10% van de mensen heeft geen toegang tot openbaar vervoer, wat leidt tot sociaal isolement en moeilijke aansluiting op de arbeidsmarkt

De : En uw vraag is? Mevrouw (GroenLinks): Toen ik het vroeg aan de collega van het CDA zei hij dat de gemeenten het maar moeten oplossen - luchthavenvervoer oosterhout. Dan vraag ik mij af van welk geld ze dat dan moeten doen omdat de gemeenten alleen maar roepen: we hebben niet de budgetten om goed ov te bieden, help ons

We hebben er nog geen reactie op gehad. Ik heb ook gezegd dat een groot deel van Nederland, 96%, erop vooruitgaat. Dat is echt historisch want dat is lang niet vertoond. Waar het echt knijpt – u heeft er net een beeld van geschetst – moet je er altijd naar kijken.

Mevrouw (GroenLinks): Ik hoor enige openheid om in ieder voor een specifieke groep naar dit probleem te kijken. Wat ik mis, is de erkenning dat een btw-verhoging duwt in een richting van alle dingen die we niet willen. We willen de mensen de auto uit (luchthavenvervoer oosterhout). Luchthavenvervoer Eindhoven. We praten om allerlei redenen over de modal shift en dan gaan we vervolgens het ov duurder maken terwijl dat voor de auto niet geldt

Luchthavenvervoer Geraardsbergen

Ik geef het woord aan de heer Sienot. De heer (D66): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoor ook geen vraag. Ik pak «m weer even op. Het wordt steeds meer proppen in tram, trein en bus - luchthavenvervoer oosterhout. Daarom willen we slimmer omgaan met het ov dat we hebben, en uitbreiden op knelpunten

Zo kunnen we voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment in dezelfde trein of tram stapt. Daarnaast maakt dit kabinet fietsen aantrekkelijker, met stallingen en fietspaden. En werknemers kunnen straks heel voordelig op een leasefiets naar hun baas rijden. Tegelijkertijd kijkt D66 ook vooruit. Om de forens snel en comfortabel van A naar B te laten reizen, hebben we ook nieuwe oplossingen nodig, zoals lightrail.

Waar ziet de Staatssecretaris kansen voor lightrail en hoe kunnen we die verzilveren? Dan kom ik bij het punt van de drukke steden, mevrouw de voorzitter (luchthavenvervoer oosterhout) - Luchthavenvervoer Antwerpen. Kan de Staatssecretaris vertellen wat er moet gebeuren om in het Bestuursoverleg MIRT dit najaar positief te kunnen besluiten over de start van de twee MIRT-verkenningen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag? Voorzitter

De zorgen over een gebrek aan toiletten in sprinters zijn er nog steeds. Op de weg ben je gegarandeerd van een toilet om de twintig kilometer, maar zo is het niet op het spoor. Ook toiletten op stations zijn eigenlijk wel een basisvoorziening, vinden wij. Op sommige stations helpt het zelfs bij een businesscase.

Luchthavenvervoer Naar Zaventem

Bent u bereid hier overleg over te voeren met de vervoerders? Want sommige reizigers houden het niet meer. Mobility as a service, om het maar eens in prachtig Nederlands te zeggen, is een fantastische manier om mobiliteit aan de reiziger aan te passen. luchthavenvervoer oosterhout. Het gebruik van de open data van verschillende vervoersaanbieders voor gebruiksvriendelijke apps is hierbij wel cruciaal, waarbij we de privacy van reizigers uiteraard maximaal moeten waarborgen

In de omgeving van Schiphol zien we hoe er met goede regie taxi's omgezet worden naar zero-emissietaxi's. Kunnen we dit een landelijk succes maken, door samenwerking tussen taxibedrijven en lokale overheden? Dat kan bijvoorbeeld door bij taxistandplaatsen voorrang te geven aan zero-emissietaxi's, zoals in Amsterdam al gebeurt. Met andere woorden: welke stappen wil de Staatssecretaris zetten om emissievrije taxi's te bevorderen? Ik rond af, voorzitter.Dus laten we die benutten en eventuele belemmeringen snel uit de weg ruimen. De : Dank u wel. Er is een vraag voor u van mevrouw Van Brenk van 50PLUS - luchthavenvervoer oosterhout. Mevrouw (50PLUS): Ik heb de heer Sienot zijn betoog helemaal willen laten afronden voordat ik mijn vraag stelde, want misschien had hij het nog aan de orde gesteldIk laat de btw even, want die hebben we al genoeg aan de orde gehad. Ik had geen andere reactie verwacht, maar het gaat mij even om de aanbesteding (luchthavenvervoer oosterhout). Collega's zien dat hier best veel problemen mee zijn. De vraag is: als wij hier wat meer uniformiteit in willen krijgen, en als wij theorie en praktijk wat meer in lijn met elkaar willen krijgen, kunnen we dan ook op D66 rekenen? De heer (D66): Dat is een ruime vraag

Latest Posts

Internationaal Luchthavenvervoer

Published May 26, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Regio W.vl.

Published May 21, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Turnhout

Published May 08, 24
6 min read