Londen Taxi

Published Dec 21, 22
6 min read

Taxi Hulshof

Als u een taxi nodig heeft, dan kunt u er een aanhouden of op de taxistandplaats vinden. Ook kunt u een taxi telefonisch, via een website of app bestellen. • Een legale taxi heeft aan de voor- en achterzijde van de auto een blauwe kentekenplaat• Zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de taxi moet de taxi-informatiekaart met de tarievengoed zichtbaar zijn• Het is niet verplicht de eerste taxi in de rij te nemen• De tarieven kunnen per taxi verschillen • Spreek van tevoren de ritprijs af, telefonisch of via de app, of kijk op de website van de taxidienst voor de tarieven.• Een legale taxi heeft aan de voor- en achterzijde van de auto een blauwe kentekenplaat.

U kunt hierbij denken aan leerlingen, ouderen en mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Onder contractvervoer valt ook het zakelijk vervoer van bijvoorbeeld directieleden en VIPS. fake taxi full video. De taxibranche moet zich aan verschillende regels houden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het opstellen van deze wetgeving. Jaarlijks worden veel taxi's gecontroleerd.Op basis van de regelgeving is het altijd mogelijk om korting te geven op tarieven of om een vast tarief overeen te komen met de reiziger - fake taxi full video. Dit staat los van de Boordcomputer Taxi (BCT). De aanwezigheid van een speciale knop hiervoor heeft te maken met de taxameter. Sommige chauffeurs hebben hiervoor een taxameter-module in de BCT, maar dit is afhankelijk van het merk en type.

In de BCT wordt het bruto ritbedrag alsmede de eventuele korting vastgelegd. Op een taxameter dus niet. Je hebt een BCT en een taxameter, wat is het verschil ? Een taxameter is nodig voor chauffeurs actief in de opstapmarkt. Zij moeten zich ook houden aan de maximum regeling tarieven (fake taxi full video). In de taxameter staan de tarieven die de ondernemer hanteert.

Er is een maximumtarief dat als starttarief gehanteerd mag worden, voor elke gereden kilometer en elke minuut. Ook is er een maximum voor het wachttarief. Wat ook mag in de opstapmarkt, is een vaste prijs afspreken. Ook als deze vaste prijs hoger uitvalt dan de ritprijs volgens de taxameter. Echter, dat mag alleen als voorafgaand aan de rit deze vaste prijsafspraak is gemaakt (aantoonbaar bijvoorbeeld d.

ritboekingenbevestiging) en de klant er dus bewust zelf voor heeft gekozen. De Boord Computer Taxi (BCT) registreert digitaal de pauzes, rust- en arbeidstijden van de taxichauffeur en registreert de kilometers. Dit werd voorheen gedaan door het met de hand invullen van werkmappen en rittenstaten. Sinds 1 februari 2015 moet elke taxi een BCT ingebouwd hebben.

Haarlem Taxi

Dat zijn Cabman, Neone en Quipment. Mag gebruik van de kortingsknop niet meer? De Europese Richtlijn voor Meetinstrumenten is aangepast en taxameters vallen daar onder, net als bijvoorbeeld kassa’s. Het is een nieuwe eis in die EU-wetgeving dat een korting niet meer gegeven mag worden op de manier zoals dat altijd werd gedaan.

De achtergrond hiervan zou fiscale fraude zijn. fake taxi full video. De wijziging, die vanwege fiscale fraude in andere op verzoek van andere landen dan Nederland tot stand gekomen. De Nederlandse overheid had geen moeite met de kortingsregeling. Bij de verandering is de branche niet betrokken geweest, pas achteraf werd dit duidelijk. Het geldt alleen voor korting geven aan het einde van ritten op de taxameter.Voor de belastingdienst is de situatie nu dus transparanter. Het zogenaamd ‘nultarief’ gebruiken mag overigens nog wel. Dat betekent dat je op een nultarief de rit doet, en na afloop van de rit een toeslag invoert. Dat maakt dan de ritprijs. Zo kun je een korting dus nog wel hanteren.En dus op die manier een korting geven in de vorm van lagere taxametertarieven. Je mag ook werken met kortingkaarten. Bijvoorbeeld aan het einde van de rit een kaart door de lezer halen die dan korting geeft. Verder kun je in de taxameter een tarief laten lopen waarin een korting met een x percentage bijvoorbeeld, al is verwerkt - fake taxi full video.

Je kunt dan helemaal je eigen systeem van prijsberekening toepassen. Als je het maar van te voren duidelijk maakt. Op je website of op een duidelijke manier in het voertuig. De overheid heeft ervoor gekozen om de taxameter alleen nog verplicht te stellen voor opstapwerk - taxi ranst. Hoe zit het met een BCT die gekoppeld is met een taxameter en een BCT die niet is gekoppeld ? De BCT’s en taxameters zijn in de meeste gevallen gekoppeld.

Bij de Cabman BCT is de taxametermodule een sofware-component in de BCT die je wel of niet aan kunt zetten. Aanpassing van de wetgeving had dus vooral bij deze BCT’s gevolgen en hier is de ‘kortingsknop’ er uit gehaald (fake taxi full video). Er is dus een koppeling tussen taxameter en BCT en de ritprijs verschijnt automatisch op de ritbon die uit de BCT moet komen.

Rotterdam Taxi

Je moet dan voor de fiscus goed administreren dat je dat doet, zodat die later bij een eventuele controle van je aangifte je niet beschuldigt van het wegpoetsen van een deel van je omzet. Bovenstaand overzicht met vraag en antwoord bestaat uit algemene informatie. Ons advies is om ook met je BCT/taxameter leverancier contact op te nemen (Taxi Edegem).

Gebruikt u een voertuig als taxi? Dan moet uw taxi geschikt zijn voor personenvervoer en het voertuig moet voldoen aan een aantal eisen. U moet uw bedrijfsauto laten keuren. U moet uw voertuig laten keuren door de Dienst Wegverkeer (RDW). U heeft een taxivergunning nodig om deze keuring aan te vragen.

Als uw voertuig is goedgekeurd door de RDW, wordt het als taxi geregistreerd in het kentekenregister. Er komt een aantekening op uw kentekenbewijs (kentekencard) dat u de auto als taxi mag gebruiken en voor hoeveel personen. Als u uw taxi aanpast of verandert, moet de RDW uw voertuig mogelijk opnieuw keuren.

Heeft uw taxi een personenlift voor rolstoelgebruikers? Dan wordt deze lift niet meer tijdens de APK gekeurd. U moet deze personenlift ieder jaar laten keuren door een erkend keuringsstation. Taxi's moeten blauwe kentekenplaten hebben. Na de keuring van de RDW, moet u blauwe kentekenplaten op uw taxi laten zetten. Als u uw taxi verkoopt, moeten de blauwe kentekenplaten vervangen worden door gele kentekenplaten (fake taxi full video).

Alleen de eigenaar van het voertuig kan dat doen. Uw taxi moet een erkende taxameter hebben. U moet de taxameter ieder jaar laten keuren door het Nederlands Meetinstituut (NMi). Een taxameter is niet verplicht als u voor de rit via de telefoon, een app of website een vaste prijs is afgesproken - fake taxi full video.

De BCT bewaart de ritgegevens, de rijtijden en de werk- en rusttijden. De chauffeur gebruikt hiervoor de chauffeurskaart. Heeft u een taxibedrijf met meerdere taxi’s? Dan kunt u met de ondernemerskaart bij de gegevens in de boordcomputers van uw taxi's. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of uw taxi een BCT heeft. (fake taxi full video).

Taxi Nl

Als u niet mobiel bent, kunt u via contractvervoer reizen. Dit geldt alleen als u slecht ter been bent en reizen met het openbaar vervoer onmogelijk is. Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten steeds terughoudender in het verstrekken van een pas voor contractvervoer. U kunt overwegen er zelf een aan te schaffen.

Navigation

Home

Latest Posts

Londen Taxi

Published Dec 21, 22
6 min read

Taxi To Schiphol Airport

Published Dec 20, 22
6 min read

Taxi Berkel Enschot

Published Dec 13, 22
6 min read